S. 3 (2013)

Mục lục

Bài viết

Tình hình nghiên cứu và ứng dụng vắc-xin phòng bệnh vi khuẩn AEROMONAS HYDROPHILA Tóm tắt PDF
Nguyễn Thành Tâm, Từ Thanh Dung, Nguyễn Văn Bá 6-9
Thực trạng vấn đề lao động - việc làm ở quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ Tóm tắt PDF
Võ Minh Sang, Đoàn Hoài Nhân, Nguyễn Huỳnh Phước Thiện, Thái Ngọc Vũ 10-14
Định hướng nghiên cứu về đặc trưng vùng sông nước trong quy hoạch đô thị thành phố Cần Thơ Tóm tắt PDF
Chiêm Việt Hải 15-19
Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề và phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ đến năm 2020 Tóm tắt PDF
Trần Thế Như Hiệp, Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Nguyễn Ngọc Hiền, Từ Công Chánh, Nguyễn Thanh Phong 20-23
Thực trạng và giải pháp phát triển ngành công nghiệp phụ trợ ở các khu chế xuất và công nghiệp tại TP. Cần Thơ Tóm tắt PDF
Trương Thị Cẩm Lan, Lưu Tiến Thuận 24-29
Nghiên cứu, đánh giá thực trạng năng lực công nghệ thông tin của giáo viên bậc THPT thành phố Cần Thơ Tóm tắt PDF
Huỳnh Thanh Danh, Lê Thị Ngần 30-35
Giữ gìn truyền thống văn hoá lúa nước ở đồng bằng sông Cửu Long trong thời hội nhập Tóm tắt PDF
Tạ Đức Tú 36-38
Giải pháp cho sinh viên vừa học vừa làm trong giai đoạn hiện nay Tóm tắt PDF
Lương Thị Hoài Thanh 39-40


Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X